CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀN NGỌC

0973 396 583

CÔNG TY GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HOÀN NGỌC

Lắp Đặt Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Cho Nhà Hàng Victory

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

(CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER)

–  Quản lý bán hàng, Quản lý Bàn, Quản Lý Khu
–  Quản lý doanh thu bán hàng theo ngày, theo tháng, theo quý, theo năm…..
–  Quản lý từ xa; Tự động gửi báo cáo theo địa chỉ Email của khách hàng…..
–  Quản lý doanh thu chi tiết nhân viên thu ngân, theo ca.
–  Quản lý doanh thu chi tiết nhân viên, phục vụ;
–  Quản lý order bếp
–  Tự động gửi báo cáo theo đia chỉ Email định trước.
–  Quản lý xuất nhập tồn kho hàng hóa, chấm công nhân viên.
–  Kết nối LAN quản lý nhiều máy bán hàng trên một máy chủ

Khổ giấy in – In khổ K58      – In Khổ   A6        – In Khổ    A4 – In Khổ K80     – In Khổ   A5

GIÁ = 2,500,000 VNĐ

PHẦN MỀM TÍNH TIỀN

–  Quản lý bán hàng, Quản lý Bàn, Quản Lý Khu
–  Quản lý doanh thu bán hàng theo ngày, theo tháng, theo quý, theo năm…..
–  Quản lý từ xa; Tự động gửi báo cáo theo địa chỉ Email của khách hàng…..
–  Quản lý doanh thu chi tiết nhân viên thu ngân, theo ca.
–  Quản lý doanh thu chi tiết nhân viên, phục vụ;
–  Quản lý order bếp
–  Tự động gửi báo cáo theo đia chỉ Email định trước.

Quản lý:

–  Quản lý xuất nhập tồn kho hàng hóa, chấm công nhân viên.
–  Quản lý xuất nhập tồn kho định lượng nguyên vật liệu
–  Quản lý lải lổ, công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp
–  Quản lý thu chi hàng ngày
–  Quản lý order bang thiết bị cảm ứng , điện thoại, máy tính bảng.
–  Kết nối LAN quản lý nhiều máy bán hàng trên một máy chủ

Khổ giấy in nhiệt hay giấy in hóa đơn – In khổ K58      – In Khổ   A6        – In Khổ    A4  – In Khổ K80     – In Khổ   A5

GIÁ = 4,600,000 V

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

–  Quản lý bán hàng, Quản lý Bàn, Quản Lý Khu
–  Quản lý doanh thu bán hàng theo ngày, theo tháng, theo quý, theo năm…..
–  Quản lý từ xa; Tự động gửi báo cáo theo địa chỉ Email của khách hàng…..
–  Quản lý doanh thu chi tiết nhân viên thu ngân, theo ca.
–  Quản lý doanh thu chi tiết nhân viên, phục vụ;
–  Quản lý order bếp
–  Tự động gửi báo cáo theo đia chỉ Email định trước.

Quản lý xuất – nhập – tồn

Cân đối xuất nhập tồn phần mềm quản lý nhà hàng

Giảm giá 15% tổng Bill

– Hỗ trợ các hình thức khuyến mãi một hoặc nhiều món
– Hỗ trợ chương trình khuyến mãi theo hình thức Buy One Get One
– Hỗ trợ chương trình khuyến mãi theo hình thức Happy Hour (giờ vàng)
– Hỗ trợ chương trình thẻ khách hàng và thẻ VIP
– Hỗ trợ giảm giá theo nhóm thức ăn, đồ uống hoặc loại khác
– Hỗ trợ giảm giá theo nhóm cụ thể
– Hỗ trợ giảm giá trên bill theo phần trăm

Tính năng xóa, giảm món:

– Đặt được nhiều mức giá cho hàng hóa (10 mức giá/1 món)
– Xóa một hoặc nhiều món ăn
– Giảm giá trên một mặt hàng
– Có thể chọn số lượng nhiều
– Giảm chiết khấu trên cả hóa đơn
– Có thể tạm đóng và tạm giữ bàn đang giao dịch

Tính năng in, hủy hóa đơn:

– Hủy cả hóa đơn
– In phiếu tính tiền nhiều liên với các khổ giấy khác nhau. Hỗ trợ máy in nhiệt. Máy in A4, A5, A6, K44, K57, K75, K80…
– Hóa đơn in đầy đủ logo thông điệp
– Hỗ trợ in phiếu tạm tính và in phiếu tính tiền cuối cùng khác nhau
– Hỗ trợ chuyển bàn, ghép bàn, gộp tách bàn, phiếu.
– Tích hợp với đầu đọc thẻ từ để đăng nhập và kiểm quyền với các chức năng đặc biệt
– Tích hợp với két đựng tiền
– Nhanh chóng tìm kiếm khách hàng theo số hoặc tên
– Bán theo tên khách hàng thân thiết
– Có thể bán hàng theo từng khu, tên nhân viên thể hiện trên mỗi bàn

Tính năng quản lý thực đơn và giá bán hàng

– Đặt các mức giảm giá, khuyến mãi theo ý muốn
– Đặt giá đặc biệt cho khách hàng quen
– Chuyển giá theo giờ
– Tạo, thêm, sửa xóa danh sách thực đơn của nhà hàng
– Phân nhóm thực đơn
– Hỗ trợ cài giá theo khu
– Hỗ trợ cài giá theo thời điểm như: sáng, tối, thứ 7, CN
– Hỗ trợ cài giá theo thời gian áp dụng cụ thể
– Hỗ trợ dấu món đi khi món hết hàng hoặc không bán
– Hỗ trợ cài đặt màu sắc, thứ tự trình bày
– Hỗ trợ cài đặt món cần phải nhập số lượng bán khi bán hàng
– Hỗ trợ cài đặt món giá thời điểm
– Hỗ trợ cài đặt món nào khi bán ở đâu thì sẽ in order ở bếp nào khi bán hàng

Tính năng bán hàng dành cho quản lý

– Những tính năng này sẽ hỏi quyền quản lý nếu nhân viên không có quyền. Có thể dùng thẻ từ Hoặc mã số để phân quyền khác nhau.
– In lại phiếu tính tiền đã đóng
– Gọi lại phiếu đã đóng
– Hủy phiếu tính tiền
– Giảm giá hoặc tiếp khách
– Kiểm quyền trả hàng sau khi in phiếu tính tiền
– Mở két tính tiền
– Quản lý thông tin chi tiết từng khách hàng
– Tạo khách hàng không hạn chế
– Quản lý chi tiết từng giao dịch
– Quản lý thu, chi
– Quản lý doanh số bán của từng nhân viên

Tính năng bán hàng dành cho quản lý

– Quản lý chấm công nhan viên, giờ vào giờ ra
– Tổng hợp giờ làm theo ngày, tuần, tháng

Báo cáo thống kê

– Báo cáo doanh số hoặc chi tiết theo ngày, tháng, hoặc theo lựa chọn về thời gian.
– Báo cáo doanh số hoặc chi tiết theo các kiểu thanh toán : Tiền mặt, thẻ tín dụng, séc…
– Báo cáo doanh số hoặc chi tiết cho từng loại hàng, nhóm hàng…
– Báo cáo doanh số hoặc chi tiết theo nhân viên thu ngân
– Báo cáo doanh số hoặc chi tiết giảm giá, khuyến mại.
– Báo cáo doanh số hoặc chi tiết hàng trả lại.
– Danh sách các hóa đơn đã in và huỷ.
– Báo cáo doanh số hoặc chi tiết tiền lấy ra hoặc trả cho các nhà cung cấp, dịch vụ, chi phí…
– Báo cáo doanh số hoặc chi tiết thực tế tồn kho tại thời điểm lựa chọn theo mặt hàng, nhóm hàng.
– Danh sách các mặt hàng cần nhập (theo mức tối thiểu đã đặt)
– Danh sách hàng hóa nhập kho, xuất kho….( trong khoảng thời gian tuỳ chọn.)
– Hỗ trợ xuất các file báo cáo và số liệu ra Excel
– tự động gửi báo cáo doanh thu theo địa chỉ Email, Website……….

Phân hệ quản lý người sử dụng và sao lưu dữ liệu

– Tạo mới, sửa, xóa, phân quyền cho người sử dụng
– Tạo nhóm và phân quyền theo nhóm người sử dụng
– Người sử dụng có thể thuộc nhiều nhóm tuy nhiên vẫn có thể phân quyền riêng cho người sử dụng mặc dù đã phân quyền nhóm
– Cài đặt mã thẻ từ nếu dùng thẻ từ đăng nhập
– Xem báo cáo lịch sử đăng nhập hệ thống
– Quản lý sao lưu và khôi phục dữ liệu

In bếp và phân hệ bếp

– Hỗ trợ in phiếu order tại bàn và in phiếu order xuống bếp với các yêu cầu riêng của khách hàng.
– Hỗ trợ tự động tách món ra các bếp theo cài đặt với chỉ một lần order
– Hỗ trợ in bếp nhiều liên
– Hỗ trợ nhiều bếp ảo dùng chung 1 máy in bếp
– Báo cáo lịch sử các món in xuống bếp

Sơ đồ bàn

– Thiết lập bàn theo thực tế sơ đồ thực tế của nhà hàng
– Sắp xếp bàn theo hình thức kéo và thả
– Hỗ trợ giao diện bàn có thể chèn hình ảnh vào từng bàn
– Tạo khu và bàn không hạn chế

Nhiều máy kết nối thông qua mạng LAN

Một nhà hàng, cafe lớn có thể sử dụng nhiều máy bán hàng để đạt hiệu quả cao, thông qua mô hình bán mạng LAN, các máy con lấy dữ liệu từ máy chủ.
– Order từ thiết bị cầm tay cảm ứng …………..
Phần quản lý trừ kho tự động, tồn kho thực tế, và giá vốn hàng bán
Thiết lập định mức cho hàng bán và bán thành phẩm
– Cài đặt định mức chế biến của hàng bán theo nguyên liệu, hàng bán hoặc bán thành phẩm
– Cài đặt định mức chế biến của bán thành phẩm theo nguyên liệu, hàng bán hoặc bán thành phẩm khác
– Thiết lập kho cho nhóm hàng bán nào sẽ lấy để chế biến

Tính năng trừ kho:

Trừ kho, quản lý tồn kho, hư mất
– Tích hợp trừ kho tự động khi bán hàng
– Quản lý nhập thông tin tồn kho thực tế và đối chiếu với tồn kho trên máy
– Điều chỉnh tồn kho
– Hỗ trợ thiết lập giới hạn tồn kho
– Hỗ trợ cảnh báo tồn kho khi hàng đến giới hạn tồn kho, giới hạn tốn kho dưới mức tối thiểu, trên mức tối đa
– Quản lý chi tiết hàng nhập, xuất, tồn.Chuyển kho
– Công nợ
– Tính giá vốn, lải lỗ công nợ

Quản Lý Theo Hệ Thống Chuỗi

–         Quản lý doanh thu báo cáo hàng ngày/tháng/năm
–         Quản lý xuất nhập tồn kho
–         Quản lý khách hàng thân thiết…..,
–         Chỉnh sữa dữ liệu hàng hóa giá cả qua mạng của các cửa hàng tại các tỉnh trong nước và nước ngoài mà chỉ cần ngồi một chỗ tại trung tâm điều khiển.

Vy còn phân vân gì na, hãy gi cho chúng tôi ngay hôm nay đgii ta tâm lý cho bn

CÔNG TY TNHH MTV HOÀN NGỌC

Địa Chỉ: Lô 5 SimonaHome - 314 Hoàng Văn Thụ, Phường Ngô Mây,Thành Phố Quy Nhơn

Email: hoanngoc@techpos.vn

HOÀN NGỌC SOFT chuyên cung cấp & lắp đặt trọn bộ thiết bị, phần mềm bán hàng giá rẻ cho SHOP Thời trang – Mỹ phẩm – Giày dép… khu vực BÌNH ĐỊNH – PHÚ YÊN – NHA TRANG – KONTUM- GIA LAI – ĐÀ LẠT- LÂM ĐỒNG -  TOÀN QUỐC

Liên hệ Đại Lý - Dự Án

Mr. Thạch: 0973 396 583 – 0935 994 637

Phòng hỗ trợ tư vấn, kinh doanh

Điện thoại : 02566 265 959
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr Quân: 0981 744 459 - Mr Đạt: 0867 825 729 - Mr Trung: 0869 635 749 -  Mr Phú: 0766 698 243.

HOANNGOCSOFT.COM GIẢI PHÁP ĐẮC LỰC CHO NHÀ QUẢN LÝ

Tư vấn, demo, triển khai phần mềm quản lý tính tiền cho quán Cafe, Karaoke, Bida, Spa, Salon Tóc, Salon Nail, Nhà nghỉ, Khách Sạn, Resort... tại Quy Nhơn, phần mềm quản lý tính tiền tỉnh Bình Định, phần mềm quản lý tính tiền khu vực Tây Sơn, phần mềm quản lý tính tiền tại Phù Cát, phần mềm quản lý tính tiền huyện Phù Mỹ, phần mềm quản lý tính tiền thị xã An Nhơn, phần mềm quản lý tính tiền huyện Hoài Nhơn, phần mềm quản lý tính tiền huyện Tuy Phước, phần mềm quản lý tính tiền An Lão, phần mềm quản lý tính tiền thị trấn Diêu Trì, phần mềm quản lý tính tiền Vân Canh, phần mềm quản lý tính tiền Bồng Sơn, phần mềm quản lý tính tiền Tam Quan. Hỗ trợ, bảo hành tận nơi, giá tốt nhất.

Tư vấn, demo, triển khai phần mềm quản lý tính tiền cho quán Cafe, Karaoke, Bida, Spa, Salon Tóc, Salon Nail, Nhà nghỉ, Khách Sạn, Resort tại huyện Đồng Xuân, phần mềm quản lý tính tiền Đông Hòa, phần mềm quản lý tính tiền tại Sông Hinh, phần mềm quản lý tính tiền Sơn Hòa, phần mềm quản lý tính tiền Phú Hòa, phần mềm quản lý tính tiền Tây Hòa, phần mềm quản lý tính tiền Tuy An, phần mềm quản lý tính tiền thị xã Sông Cầu, phần mềm quản lý tính tiền Tuy Hòa.
Tư vấn, demo, triển khai phần mềm quản lý tính tiền quán Cafe, Karaoke, Bida, Spa, Salon Tóc, Salon Nail, Nhà nghỉ, Khách Sạn, Resort tại Cam Rang, phần mềm quản lý tính tiền Bình Thuận, phần mềm quản lý tính tiền Nha Trang, phần mềm quản lý tính tiền Khánh Hòa, phần mềm quản lý tính tiền Phú Yên, phần mềm quản lý tính tiền Tây Ninh, phần mềm quản lý tính tiền An Khê, phần mềm quản lý tính tiền Giai Lai, phần mềm quản lý tính tiền Đắk Lắk, phần mềm quản lý tính tiền Đắk Nông, phần mềm quản lý tính tiền Buôn Ma Thuộc, phần mềm quản lý tính tiền Đà Lạt, phần mềm quản lý tính tiền Lâm Đồng, phần mềm quản lý tính tiền Quảng Ngãi, phần mềm quản lý tính tiền Quảng Nam..........