CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM & GIẢI PHÁP
CÔNG NGHỆ HOÀN NGỌC

0973 396 583

Sản phẩm


PHẦN MỀM QUẢN LÝ KARAOKE- GÓI V1

Giá lẻ: 2000000

Mô tả sản phẩm Phần mềm quản lý quán karaoke HoanNgocSoft với tính năng...

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KARAOKE - GÓI V2

Giá lẻ: 2500000

Mô tả sản phẩm Phần mềm quản lý quán karaoke HoanNgocSoft với tính năng tính...

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ KARAOKE - GÓI V3

Giá lẻ: 4000000

Mô tả sản phẩm Phần mềm quản lý quán karaoke HoanNgocSoft với tính năng tính...

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KARAOKE – BIDA

Giá lẻ: 4000000

Mô tả sản phẩm Phần mềm quản lý quán karaoke HoanNgocSoft với tính năng tính...